For corporate info click here

ÅRSSTÄMMA 2020

Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att delta.

Rutiner i samband med covid-19 (coronaviruset)

För att minska risken för smittspridning av viruset covid-19 (coronaviruset) kommer JM att hålla en kort och effektiv årsstämma i syfte att begränsa kontakterna mellan deltagarna. Följande åtgärder kommer bland annat att vidtas.

- Inga JM anställda eller funktionärer som under 14 dagar före årsstämman besökt riskområden eller upplevt sjukdomssymptom kommer att närvara i stämmolokalen.

- Aktieägare och ombud ombeds att vidta motsvarande försiktighetsåtgärder. JM påminner här om möjligheten för aktieägare att delta via ombud. Fullmakt finns att ladda ner.

- Inpasseringen kommer att senareläggas.

- Ingen förtäring kommer att erbjudas.

- Planerade anföranden begränsas i tid. VDs anförande kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen i efterhand.

- JMs styrelseledamöter och ledande befattningshavare närvarar vid årsstämman i begränsad omfattning.

JM följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på webbplatsen inför årsstämman.

Till information och registrering till Årstämman 2020

Jämför bostäder