For corporate info click here

VILKA PERSONUPPGIFTER SPARAR VI?

I din kontakt med JM kan du komma att lämna vissa personuppgifter till oss, bl.a. i samband med att du gör en intresseanmälan, blir VIP-kund eller gör en bokning av en bostad. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi sparar och varför.

JM behandlar då personuppgifterna du lämnat såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, ekonomiska uppgifter, etc.

JM behandlar även personuppgifter för att analysera hur webbplatsen används och för att analysera sökbeteende, samt för att kunna visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i en form som inte kan identifiera dig som individ.

Beroende på vilken eller vilka kategorier av registrerade du tillhör kan vi komma att spara olika typer av personuppgifter om dig. Notera att det inte är i samtliga fall vi sparar dessa uppgifter men att det kan komma att ske.

Allmänheten: Kontaktuppgifter, arbetsgivare, person den registrerade besöker (vid besök), registreringsnummer fordon, personnummer (vid besök på byggarbetsplats).

Anhörig: Kontaktuppgifter, personnummer (vid förteckning över personer i ledande ställning), information om familj (vid förteckning över personer i ledande ställning).

Arbetssökande: Kontaktuppgifter, personnummer, CV, utbildning och skola, foto, resultat från genomförda tester, omdöme. 

Borgenär: Kontaktuppgifter, adress, körkortskopia, personnummer.

Intressent: Kontaktuppgifter, adress.

Intressent – IR: Kontaktuppgifter, adress.

Intresseorganisation: Bild, text med uttalande från registrerad.

Kund - Alla kategorier: Kontaktuppgifter, bilder, text med uttalande från registrerad, bankuppgifter, födelseår, aktieinnehav JM, utbildning.

Kund – Boendetjänster: Kontaktuppgifter, personnummer.

Kund - Garanti JME: Kontaktuppgifter.

Kund – Hyresgäst: Kontaktuppgifter, adress, personnummer, anställningsinformation, lön, fastighets- och bolagsinnehav, hyresbidrag, bankuppgifter, borgensman, god man, information om andrahandsuthyrning, objektsnummer, ej betald avgift, civilstånd, information om utmätning, medborgarskap.

Kund – Inredning: Kontaktuppgifter, adress, personnummer, kopia på ID, bankuppgifter, språk, eventuell tillfällig vistelseort.

Kund – Intressent: Kontaktuppgifter, personnummer, inkomst (inklusive pension), arbetsgivare, lånebehov, kontantinsats, kopia på ID, värde på nuvarande boende.

Kund – Köpare: Kontaktuppgifter, adress, personnummer, kreditupplysning, finansieringsbevis, bostadslån, driftskostnader, bankuppgifter, värde på nuvarande boende, inkomst (inklusive pension), arbetsgivare, kontantinsats, kopia på ID.

Kund - Köpare av fastighet: Kontaktuppgifter, personnummer, kreditupplysning.

Kund - VIP-kund: Kontaktuppgifter, personnummer.

Kund – Äganderätt: Kontaktuppgifter, adress, personnummer, bankuppgifter, kopia på ID.

Leverantör: Adress, personnummer, bilder, närmast anhörig, personbeskrivning, organisationstillhörighet, befattning, ID-nummer Startbank, text med uttalanden från registrerad, all typ av känslig information kan förekomma vid arbetsplatsincident.

Leverantör – bemanning: Personnummer, anställningsnummer, kön, hälsotillstånd vid försäkringsärenden, omdömen, CV, all typ av känslig information kan förekomma vid arbetsplatsincident.

Leverantör - privat fastighetsägare: Kontaktuppgifter, personnummer, bankuppgifter.

Sakägare: Kontaktuppgifter, adress, personnummer.

Utomstående: Namn, adress, bild, text med uttalanden från registrerad.

Ändamål och Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

JM behandlar dina personuppgifter om du har samtyckt till det för ändamål som exempelvis att informera om, erbjuda och marknadsföra projekt, bostäder och bostadstjänster av intresse från JM.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att JM ska kunna ge dig som intressent uppdateringar om specifika projekt och kunna besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter samt att JM ska ha möjlighet att hantera praktiska delar i en affärsrelation.

Jämför bostäder