For corporate info click here

Användarvillkor och cookies

För denna webbplats gäller följande användarvillkor som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka cookies (’kakor’) som används samt hur du får använda innehållet på webbplatsen.

JM AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Postadress: 
169 82 Stockholm
Organisationsnummer: 556045-2103

Materialet på denna webbsida ("sidan") tillhandahålls av JM AB (publ), ("JM") som en service till sina kunder och ska användas endast i informationssyfte.

Cookies på om.jm.se

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor), små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatsen. Läs mer om Cookies på om.jm.se

Behandling av personuppgifter

JM värnar om den personliga integriteten. Vi strävar därför efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Läs mer om hur JM behandlar personuppgifter

Teknikrekommendationer för vår webbplats

För att använda JMs webbplats behöver du moderna versioner av de vanligaste webbläsarna. För att kunna se innehållet rekommenderar vi att du använder senaste versionen eller max en version bakåt av följande webbläsare:

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer/Edge

Detta gäller både för mobila enheter och på datorer.

För att kunna använda alla funktioner på vår webbplats måste din webbläsare tillåta Javascript och cookies. Vi testar kontinuerligt nya webbläsare och versioner, men det kan ta ett tag innan en ny webbläsare eller version fungerar fullt ut på vår webbplats.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör JM, dess dotterbolag, relaterade bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

JMs varumärken och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa villkor eller med i förväg skriftligen given tillåtelse av JM. All användning av JMs varumärken i annonsering och marknadsföring av JMs produkter kräver ett formellt medgivande.

Begränsad användning

Allt innehåll på denna webbplats, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudfiler och mjukvara tillhör JM eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Hela eller delar av denna webbplats får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte är uttryckligen tillåtet av JM. Av informationen på JMs webbsidor är det tillåtet att ladda ner en kopia på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk såvida inte JM skriftligen angivit något annat i skrift. Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Ej heller ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen. Du accepterar att förhindra varje otillåten kopiering av materialet och att säkerställa att alla anställda - om tillämpligt - i din organisation följer dessa begränsningar.

JM medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärken eller affärshemligheter.

Friskrivning från ansvar

Informationen på sidan tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel eller för varje annat ändamål. Om JM länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och JM har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.

JM ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om JM har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vidare garanterar JM inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. JM kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. JM förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan.

Övrigt

JM kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem. JM reserverar sig rätten att (1) ändra dessa villkor, (2) visa eller ta bort information, och/eller (3) närsomhelst stänga ner sidan utan föregående varning.

Om någon av dessa uppgifter, villkor eller tillhandahållande av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning icke tvingande, påverkas på inget sätt validiteten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna, villkoren eller begränsningarna.

Jämför bostäder