For corporate info click here

Om oss

Vi är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.

Bolagsstyrning

JM AB är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Noteringen är i segmentet Large Cap.

Aktieägarna i JM styr, direkt eller indirekt, bolaget genom ett beslutssystem och det högsta beslutande organet är bolagsstämman. Mer om bolagsstyrning

För dig som investerare

Ta del av JMs finansiella rapporter och presentationer från press- och analytikermöten.  För investerare

JMs verksamhet

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland.

De flesta bostäder vi bygger är bostadsrätter i flerbostadshus, men vi bygger också radhus och villor samt hyresrätter. Vi har även viss projektutveckling av kontorsfastigheter i anslutning till bostäder för att skapa levande stadsdelar.

Projekten är ofta stora och komplexa och nya stadsdelar växer fram. Exempel är Liljeholmskajen i Stockholm, Dockanområdet i Malmö och Norra Älvstranden i Göteborg.

Hållbart samhälls­byggande

JMs arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor; de hus JM bygger idag ska stå i minst 100 år. Med hållbart samhällsbyggande avser vi såväl ett ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande.

Alla JMs egna bostäder som byggs i alla koncernens länder ska hädanefter miljömärkas med Svanen. Tanken är att koncernens mångåriga arbete för frisk miljö och hållbar utveckling ska bli synligare för bostadskunderna. 

 Mer om vårt hållbarhetsarbete

Mer än 70 års erfarenhet

Att vara en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion och försäljning. JM har mer än 70 års erfarenhet i att behärska denna helhet. Vi bygger med gediget hantverk och miljögodkända material.

 Om projektutveckling

Jämför bostäder