JM does not take responsibility for the translation

Gruppboende (LSS)

JM Fastighetsutveckling har utvecklat gruppboende med Stockholms stad och Lidingö Stad som hyresgäst.

I samarbete med JM Bostad uppförde JM Fastighetsutveckling ett gruppboende på 600 kvm i Sjövikshöjden, som består av sex lägenheter samt en övernattningslägenhet. 

Sjövikshöjden, Liljeholmen

Hyresgäst är Hägersten Liljeholmen Stadsdelsförvaltning som hyr lokalerna på 20 år. Projektet kom till efter en överenskommelse med JM Bostad om att ändra en gemensamhetsanläggning till gruppboende. Bygget startades i april 2011 och inflyttning skedde 1 mars 2012.

DALÉNUM, LIDINGÖ

På Dalénum har JM uppfört ett LSS-boende om totalt 12 lägenheter med tillhörande personalutrymmen. Boendet stod klart 2015. Projektet såldes därmed till John Mattsson Fastighets AB och Lidingö Stad är hyresgäst.

Jämför bostäder