JM does not take responsibility for the translation

Referensprojekt

JM Fastighetsutveckling har lång erfarenhet av att bygga kommersiella lokaler. Vi har bland annat uppfört ett stort antal vård- och omsorgsboenden, där Widaby i Sollentuna var det senaste. Inflyttning skedde hösten 2016. Förutom vård- och omsorgsboenden har JM Fastighetsutveckling byggt kontor, gruppboenden, hyresrätter, köpcenter och hotell.

Bygga i egen regi

Vi har byggt, köpt, utvecklat, förvaltat och sålt fastigheter i egen regi i över 70 år, så vi tycker oss ha fått en bra bild av vad som gör en trivsam, effektiv och inspirerande arbetsmiljö.

Vi fokuserar på fastigheter med attraktiva lägen och bra kommunikationer. Där företag kan exponera sina varumärken och människor kan leva, arbeta och bo.

Produktion

I JMs kommersiella projekt används i huvudsak JM Entreprenad som totalentreprenör. JM Entreprenad är en erfaren entreprenör vid såväl nyproduktion som ombyggnationer.

Jämför bostäder