JM does not take responsibility for the translation

Kontor

JM Fastighetsutveckling har lång erfarenhet av kontorsbyggen.

Karlberg - JMs nya huvudkontor

JM har fått anvisning om mark norr om Ekelundsbron i Solna för vårt nya huvudkontor. Detaljplanearbete pågår och projektet beräknas gå ut på granskning våren 2019. 

Kontoret är på ca 20 000 kvm ljus BTA och innehåller två plan garage. Kontoret skall rymma samtliga medarbetare samt koncerngemensamma funktioner såsom konferens, utbildning, restaurang, friskvård etc. Kontoret kommer även inrymma ett café som tillsammans med bobutik som kan vara öppen även på kvällar och helger.

Exploateringen i området gör det möjligt att med ett attraktivt stadsstråk i framtiden binda ihop Västra Kungsholmen med Solnas kommande stadsutvecklingsområde Ekelund (Pampas). Platsen för fastigheten är precis bredvid Karlbergs slottspark och Karlbergs kanal i Solna kommun, cirka 5 minuters promenad från tunnelbanan, station Stadshagen.

 

Dalénum

I de industrihistoriska kvarteren på Lidingös södra strand bygger JM den helt nya stadsdelen Dalénum. Med ett sjönära läge och bara tio minuter från Stockholms innerstad, skapar vi en attraktiv och levande stadsdel för alla generationer. Kontor och handel, 800 bostadsrätter och 220 hyresrätter ska forma ett av regionens mest eftertraktade område där man kan både arbeta och bo.

Jämför bostäder