JM does not take responsibility for the translation

Vård- och omsorgsboende

JM Fastighetsutveckling utvecklar i samarbete med Seniorgården vård- och omsorgsboenden.

ETT GOTT LIV

De boende skall kunna leva ett gott liv i sitt hem, känna trivsel och gemenskap även om vårdnadsbehovet ibland är omfattande. Våra vård- och omsorgsboenden uppfyller JMs höga krav på tillgänglighet, kvalitet och funktionalitet. Nyproduktionen medför en flexibilitet som är svår att uppfylla i befintliga byggnader. I projektutvecklingen arbetar vi också med att minimera byggnadernas miljöpåverkan under hela dess livscykel, från markförvärv till färdig byggnad och förvaltning. För våra vård- och omsorgsboenden kan såväl kommuner som privata vårdaktörer vara operatörer/hyresgäster.

För närvarande har vi inga projekt under pågående produktion. Vi söker dock alltid nya projekt. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte om framtida möjligheter.

Jämför bostäder