JM does not take responsibility for the translation

Byggnationen av Vinfatet fortskrider

nyhet 2016-02-26 17:08

Byggnationen av vård- och omsorgsboendet i Viby, Sollentuna, fortskrider enligt tidplan.

Stommen är uppe och arbeten med innerväggar och installationer pågår för fullt.

Boendet, som ligger på Vassvägen 9 i Viby, omfattar 54 lägenheter i två plan och är särskilt utformat för äldre personer med stort omvårdnadsbehov. Hyresgäst är Frösunda Omsorg AB. Boendet beräknas stå klart i november 2016.

Jämför bostäder