JM does not take responsibility for the translation

Jobba inom projektutveckling

Vi har arbetat med projektutveckling av bostäder i mer än 70 år. Projekten är ofta stora och komplexa där vi många gånger bygger helt nya stadsdelar och områden. Vi jobbar med strukturerad projektutveckling och vill så långt det går arbeta med standardiserade processer och produktstyrande anvisningar.

För oss handlar det om att hitta det bästa sättet att utföra olika moment på. När vi arbetar strukturerat slipper varje enskilt projekt uppfinna hjulet själva och lösa problem som andra redan löst. Istället lägger vi energi på att lösa de unika utmaningar som varje projekt bjuder på, eller varför inte lägga tiden på att skapa den mest optimala planlösningen för kunden?

Projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion, försäljning och förvaltning.

Exempel på arbeten inom projektutveckling: 

Projektledare

Våra projekt startar i regel med ett markköp. Redan i projektets inledning utser vi en projektledare på JM, som för en dialog med kommunen och andra myndigheter om förutsättningarna. Ofta behövs det arbetas fram en ny detaljplan, något som kan ta allt från ett till fem år. En projektledare har totalansvar för ett projekts hela genomförande, från markförvärv till dess kunden flyttar in. Det innebär arbetsledning av deltagare i projektet (såväl konsulter som JM-anställda), dialog med produktionsverksamheten samt ekonomi- och resultatansvar.

Projekteringsledare

Projekteringsledaren är med då projektet utformas och ansvarar för arbetet i konsultgruppen som tar fram bygghandlingar. Du har kontakt med många olika kompetenser som är specialiserade inom sina områden och det är du som ser till att allt sker enligt JMs arbetssätt.

Inredningsansvarig

Som inredningsansvarig ansvarar du för och administrerar kundens inredningsval i ett bostadsprojekt. Det innebär att se till att kunden erbjuds möjlighet att själv påverka inredning i bostaden, samt verka för en god samordning mellan kunder, leverantörer och produktion.

Lediga jobb

Vi söker alltid efter engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla framtidens bostäder. Välkommen in och skriv historia med oss!

 Se lediga jobb

Jämför bostäder