JM does not take responsibility for the translation

Jobba inom produktion

På JM arbetar vi med ett strukturerat arbetssätt som genomsyrar allt vi gör. Inom vår produktionsprocess visar sig detta arbetssätt exempelvis i våra dagliga rutiner, tidplaner samt arbetsmetoder.

I grunden vill vi jobba smartare och inte hårdare. Många idéer och lösningar som vi tagit fram kommer från tillverkningsindustrin. Vi har bland annat monteringsanvisningar, arbetsbeskrivningar och logistikanvisningar som visar hur moment utförs på säkrast och mest effektiva sätt. Dessa dokument är framtagna av hantverkare och arbetsledare, för hantverkare och arbetsledare. På JM ska det vara lätt att göra rätt.

För att hela tiden utmana oss själva och bli ännu vassare i vårt arbetssätt har vi en välutvecklad metod för att ta tillvara på medarbetares förbättringsförslag och erfarenheter. Genom att arbeta på ett likriktat sätt genom hela koncernen ger även de små förbättringsförslagen stora effekter.

Exempel på tjänster inom vår produktionsverksamhet:

Arbetsledare

Många av JMs arbetslag har jobbat länge tillsammans. Det är sammansvetsade grupper som ser till att arbetet på byggplatsen blir säkert och effektivt. Som arbetsledare på JM ansvarar du för planering, styrning och samordning av personal samt underentreprenörer på arbetsplatsen. Du ser till att rätt material finns på rätt plats i rätt tid.

Till din hjälp har du vårt strukturkapital med bland annat produktionstidplan, produktionskalkyl, vårt verksamhetssystem och självklart stöd från chefer och kolleger. Arbetsledaren har oftast ingenjörsutbildning men kan också ha hantverkarbakgrund.

Träarbetare

Som träarbetare arbetar du med gjutformar, sätter utfackningspartier, spikar tak, bygger gipsväggar samt monterar dörrar och fönster. Montering av garderober, köksskåp och inredningsdetaljer som handtag och krokar är också en del av arbetet. Utbildning till träarbetare finns inom gymnasieskolans bygglinje följt av lärlingstid hos ett företag, exempelvis hos oss.

Platschef

Platschefen leder verksamheten på byggarbetsplatsen och ansvarar för att driva produktionen framåt. Det innefattar ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt logistik och viss personal på bygget. Ett vanligt insteg till platschefsrollen är att ha jobbat som arbetsledare under ett antal år.

Entreprenadingenjör

Entreprenadingenjören arbetar direkt mot projekten och huvudarbetsuppgiften är att se till att administrativa rutiner fungerar på ett tillfredsställande sätt. Bland annat planerar och bereder du inför produktionsstart tillsammans med platschefen.

Utsättare / mätningstekniker

Som utsättare sköter du mätningarna på byggarbetsplatsen, granskar och tolkar befintliga ritningar för att mäta ut var allt ska vara på byggarbetsplatsen. Du är också specialist på dimensioneringsritningar. Vanligaste utbildningen är byggnadsingenjör eller från yrkeshögskola

Lediga jobb

Vi söker alltid efter engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla framtidens bostäder. Välkommen in och skriv historia med oss!

 Se lediga jobb

Jämför bostäder