Årsstämman i JM AB 2020 avseende ordförande och styrelseledamöter

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2020 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Antal ledamöter i styrelsen: åtta ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Kerstin Gillsbro, Olav Line, Eva Nygren, Thomas Thuresson och Annica Ånäs samt nyval av Camilla Krogh.

Camilla Krogh är norsk medborgare och civilingenjör från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och har en Executive MBA från Norges handelshøyskole. Hon är sedan 2018 anställd i OBOS-koncernen där hon för närvarande arbetar som VD för Construction City Eiendom och för Ulven AS. Innan dess har Camilla Krogh varit verksam inom Skanska i 18 år, bland annat som styrelseledamot för Skanska Sverige AB och Skanska Norge AS.

Valberedningens övriga förslag kommer att anges i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen för JM AB är sammansatt enligt följande:

För ytterligare information kontakta:
Åsa Nisell, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur, 08-585 924 00

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.wkr0006.pdf