JM förvärvar exploateringsfastighet i Oslo

JM förvärvar exploateringsfastigheten Vollebekkveien 2A i nordöstra Oslo från Stiansen Eiendom AS. Köpeskillingen uppgår till cirka 170 Mkr med tillträde och betalning i november 2016. Förvärvet förväntas möjliggöra utveckling av 175 bostäder. Affären kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2016 inom affärssegment JM Utland.

Fastigheten ligger bredvid Vollebekkveien 2B som JM förvärvade 2015. De två förvärven innebär en förväntad utveckling om 260-290 bostäder i flerbostadshus. Båda fastigheterna ingår i Oslo kommuns planprogram för Vollebekk och omfattar uppförande av bostäder. Detaljplanarbetet har påbörjats och JM planerar produktionsstart under andra halvåret 2018.

Vollebekkområdet är under utveckling och JMs fastigheter är belägna precis intill Vollebekks T-banestation. En resa till Oslo centralstation tar 13 minuter med tunnelbanan. Norr om fastigheten bygger Oslo kommun en skola som färdigställs 2017.

– Vollebekk har av kommunen definierats som en knutpunkt där utveckling av nya bostäder bidrar positivt till bostadsbeståndet i Oslo. Denna etablering ingår i JMs långsiktiga tillväxtstrategi, säger Martin Asp, vd JM Norge.

För ytterligare information kontakta: 
Martin Asp, vd JM Norge, +47 920 30 934
Hilde Vatne, regionchef Oslo, JM Norge, +47 922 15 662
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen l&aum