Spadtag för JMs första ägarlägenheter i Sverige

Idag tas ett symboliskt första spadtag av JMs ägarlägenheter i Dalénum på Lidingö i Stockholm. JMs VD Johan Skoglund kommer tillsammans med Lidingö Stads ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) att markera byggstarten för projektet.

Ägarlägenheterna som uppförs i Dalénum är de första JM låter bygga i Sverige. Boendeformen har funnits sedan 2009 och totalt har knappt 1000 bostäder färdigställts, varav endast ett fåtal i Stockholmsområdet. Genom JMs projekt i Dalénum kommer antalet ägarlägenheter i Stockholms län mer än fördubblas.

Projektet omfattar 36 välplanerade lägenheter och inflyttning beräknas ske från mars 2016. Intresset på marknaden har varit stort och i dagsläget återstår endast någon enstaka lägenhet till försäljning. Produktionsstarten kommer att redovisas under det fjärde kvartalet, 2014.

– Vi är mycket glada över att nu starta produktionen av JMs första ägarlägenheter i Sverige. Extra roligt är det att produkten mottagits så väl på marknaden vilket indikerar att upplåtelseformen är ett eftertraktat komplement på den svenska bostadsmarknaden, säger Johan Skoglund, VD JM.

För ytterligare information kontakta:
Olof Pettersson Herold, projektledare Ägarlägenheter Dalénum, 08-782 89 51
Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef 08-782 14 29

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.wkr0006.pdf