Nedsättning av aktiekapital JM AB (publ)

Som tidigare offentliggjorts har den nedsättning av aktiekapitalet med 2 873 057 kronor avseende 2 873 057 aktier som beslutades av årsstämman den 24 april 2014 verkställts. I enlighet med 4 kap, 9 § lagen om handel med finansiella instrument ska dock up