JM does not take responsibility for the translation
Allt fler drömmer om att bo vid vattnet

Allt fler drömmer om att bo vid vattnet

Allt fler svenskar söker sig till vatten när de väljer bostad. Många är också beredda att betala extra för närheten till sjö eller hav. "I det stressiga samhälle där vi lever med fulla kalendrar och ett ständigt pusslande ger vattnet ett lugn många längtar efter," säger Lena Orrberg, arkitekt och partner på arkitektbyrån White.

2015-10-15
Bo med utsikt över Liljeholmskajen. 
Foto: Richard Hammarskiöld / Edison Reklam AB.
Bo med utsikt över Liljeholmskajen. Foto: Richard Hammarskiöld / Edison Reklam AB.

Foto: Richard Hammarskiöld / Edison Reklam AB

Så många som varannan svensk bor vid vatten, hälften av oss bor nämligen mindre än en mil från kusten, enligt en undersökning från SCB.
– Fascinationen för vatten har alltid funnits hos människan, och det är klart att många vill bo sjönära, säger Lena Orrberg.

Historiskt sett har vatten varit förknippat med arbetsplatser, transportvägar och hamnar.  I dag är det helt annorlunda.
– Många städer har flyttat industrierna så att de ligger längre från vatten och därmed har stora ytor frigjorts och lämnat plats för vattennära stadsdelar med mycket bostäder, säger Lena Orrberg.

Både här i Sverige och internationellt växer attraktiva bostaden fram längs kajkanterna där vattnet blir en naturlig del av invånarnas liv och fritid. Till exempel ”Hamburger Hafen” i Hamburg, ”The Rockaways” i New York, ”Hackney Wick” och ”Docklands” i London. I Sverige finns många hamn- och industriområden som nu görs om till bostäder, bland annat Norra Djurgårdsstaden och Liljeholmskajen i Stockholm, Frihamnen i Göteborg och Västra hamnen i Malmö. 

”Manhattan möter skärgårdsidyllen” är känslan när det planeras för bostäder i hamnområdet i Norrtälje. Kvarteret har formats för att ge de allra flesta lägenheterna sjökontakt.
Illustration: Brännäset av White arkitekter.
”Manhattan möter skärgårdsidyllen” är känslan när det planeras för bostäder i hamnområdet i Norrtälje. Kvarteret har formats för att ge de allra flesta lägenheterna sjökontakt. Illustration: Brännäset av White arkitekter.

Illustration: Brännäset av White arkitekter

Ett fritidsintresse – och landmärke

Varför vi så gärna bosätter oss nära vatten har många förklaringar, tror Lena Orrberg.
– Vatten är en av urkrafterna, det blänker och glittrar och det finns många positiva upplevelser som är förknippade med vatten, som att åka båt, bada på sommaren eller åka skridskor på vintern.

Förutom fördelar för den enskilda individen finns också ett samhällsbyggnadsperspektiv där det handlar om att bygga attraktiva städer.
– Lägen vid vatten är ofta synliga på avstånd så här finns en möjlighet att skapa väldigt synliga byggnader, stadens ansikte och landmärken som kommer att betyda mycket för många människor och för en hel stad, stor eller liten. Det är en intressant utmaning för oss som arkitekter, liksom att göra vattenkvaliteterna tillgängliga för många. 

Bostadshus vid kajen blir ofta en stads landmärke och ansikte utåt. Här Liljeholmskajen i Stockholm. 
Foto: Richard Hammarskiöld / Edison Reklam AB.
Bostadshus vid kajen blir ofta en stads landmärke och ansikte utåt. Här Liljeholmskajen i Stockholm. Foto: Richard Hammarskiöld / Edison Reklam AB.

Foto: Richard Hammarskiöld / Edison Reklam AB

Priset påverkas
Närheten till vatten en av kvaliteterna som människor är beredda att betala mer för när de köper bostad, enligt en undersökning från undersökningsföretagen Evidens och Spacescape.

Undersökningen visar att promenadavstånd till stora vattenytor tydligt påverkar kvadratmeterpriset på bostadsrätter. 
– I många bostadsprojekt där man har ett läge med vattenkontakt med utsikt jobbar man med att fånga utblickar. Men att se vattnet från sin bostad är inte allt. Närheten och doften av vatten betyder också jättemycket, säger Lena Orrberg.

Måste ta hänsyn till klimatförändringarna

Förändringar i klimatet gör det i många länder svårt eller rent av farligt att bosätta sig för nära havet och ibland måste man bygga bostäderna lite annorlunda.
– När vi planerar bostäder nära vatten tar vi i dag hänsyn till klimatförändringarna med skyfall och stigande havsnivåer, en ny faktor som inte beaktats i äldre stadsplanering.

Även väder och vind kan ofta vara tuffare längs med kusten och påverka såväl bostadsbyggandet som livsstilen.
– Lägen nära havet är i många fall utsatta, det blåser mycket och saltvatten sliter på fasaderna och allt annat utvändigt. På Island har man till exempel ofta fasader i korrugerad plåt, som är ett tåligt material, säger Lena Orrberg.

Arkitektur
Relaterade artiklar

Jämför bostäder