JM does not take responsibility for the translation

Hållbarhet och miljö

Det ska vara lätt att leva miljövänligt och med bra inomhusklimat i en bostad byggd av JM Hyresbostäder. Alla våra hus lever upp till en rad specificerade krav på metoder och tekniska lösningar som både ska minska miljöbelastningen och ge en god inomhus- och livsmiljö. Miljöhänsyn är också ekonomiskt fördelaktigt, eftersom energi- och vattensnåla installationer ger lägre hushållskostnader.

I våra lågenergihus har vi bra isolerade väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning. Lågenergihuset innebär kapade värmekostnader och därmed minskade koldioxidutsläpp. Det här huset är dessutom energiklassat vilket gör att du kan se vilken klimatpåverkan huset har. En energisnål bostad är billigare i drift och bättre för miljön.

Lågenergihus

Alla våra hus har vattenburna uppvärmningssystem. Värmekälla är fjärrvärme eller el, kombinerad med värmepump. Det sparar energi och ger lägre uppvärmnings­kostnader, jämfört med exempelvis direktverkande elradiatorer.

Bostäderna är utrustade med energisnål kyl och frys (klass A), ventilationssystemet är energisnålt och lågenergi­armaturer används i allmänna utrymmen.

Stora fönsterytor ger ljusa bostäder – samtidigt är fönsterytorna ofta stora ”energibovar”. Därför är samtliga fönsterkonstruktioner i JM Hyresbostäders nya bostäder extra värmeisolerande.

Naturliga material

JM Hyresrätter tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi väljer bort produkter redan vid misstanke om negativ miljöpåverkan.

Via vår miljövarudatabas kontrollerar vi alla byggprodukter som kan tänkas orsaka miljöproblem. På så sätt undviker vi hälso- och miljöfarliga ämnen i våra hus, som t ex mjukgörare i plaster (exempelvis ftalater) och bromerade flamskyddsmedel.

JM Hyresrätter använder i så stor utsträckning som möjligt beprövade naturmaterial som trä, sten, kakel och klinker.

Alla JM hyresrätter har helt PVC-fria yt- och tätskikt, eftersom forskning visar på ett möjligt samband mellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. Vi avstår även från vissa särskilt allergiframkallande träslag.

I planteringarna som omger JM Hyresbostäders hus väljer vi växter och träd som är giftfria och lämpliga för allergiker, som äppelträd och rosor.

JMs hållbarhetsarbete

JMs arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor; de hus som JM bygger idag brukas i minst 100 år. Som en ledande projektutvecklare av bostäder är hållbarhet ett viktigt ledord för JM.

 Läs mer om JMs hållbarhetsarbete

Jämför bostäder