JM does not take responsibility for the translation

Västra Linné

Linnéstaden, Göteborg, Västra Götaland

Linnéstaden tillhör de områden i Göteborg som brukar kallas för Stenstaden. Med stora, präktiga hus byggda för omkring 100 år sedan - vackra och utsmyckade med känsla och omsorg. I den västra delen av Linnéstaden ligger Västra Linné med sina 81 lägenheter. Ett av de öppnaste och ljusaste lägena i hela Linnéstaden.

Västra Linné ställer speciella krav på lösningar och arkitektur i de nya byggnaderna som ska komplettera det gamla.  I vårt arbete har vi sökt en harmoni med det gamla, samtidigt som vi har strävat efter att åstadkomma en bra boendemiljö för människor med dagens och morgondagens behov av ljus, rymd och tillgång till platser utomhus.

Resultatet är en byggnad med ett modernt formspråk, ljusa lägenheter med fönster, balkonger och terrasser åt två håll och en gård som är så ljus som en gård i stenstaden kan bli. 


Built By JM

Utforska andra referensprojekt


Jämför bostäder