JM does not take responsibility for the translation

Magasinet

Eriksberg, Göteborg, Västra Götaland

I Magasinet på Eriksberg skapades ett genuint boende i hjärtat av Göteborgs stolta hamn- och industrihistoria, mitt i det populära Kvarnenområdet. I Magasinet blandas rödbränt tegel anno 1914 med moderna planlösningar i en oslagbar kombination. Spröjsade fönster, lite djupare fönsternischer och en vacker och autentisk tegelfasad ger en historisk dimension åt bostäderna. Magasinet är en pampig industribyggnad i två huskroppar, som 2014 nominerades till det mest prestigefulla priset Årets Bygge.

Hamnliv på hemmaplan
I Magasinet njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel som hämtar sin karaktär från den särpräglade hamnmiljön. Här på Eriksberg finns ett gemytligt kvartersliv, kajpromenad, små butiker, restauranger och flera motionsanläggningar. Som grannar är även Sannegårdshamnen och den före detta torrdockan med den välkända bockkranen.


Built By JM

q-märkt

När en byggnad är q-märkt innebär det att den har ett kulturhistoriskt värde och därför ska skyddas. Innebörden av q-märkningen varierar mellan olika byggnader. Ibland betyder det att byggnaden inte får rivas eller förändras. Vad skyddet betyder för varje enskild byggnad går att utläsa i detaljplanen. För Magasinet innebär q-märkningen att byggnadens yttre karaktär och utseende inte får förändras.

Utforska andra referensprojekt


Jämför bostäder